Zmiany w terminach kursu instruktorskiego!!!

Spotykamy się w terminach: 3-12 marca, 17-19 marca, 31 marca- 5 kwietnia.

Komentarze są wyłączone.