Ważne!

Przypominamy, iż termin opłacenia składki członkowskiej upłynął 31 stycznia. Informujemy, że w stosunku do osób, które zalegają z płatnościami wszczęta zostanie procedura zgodnie z §13 pkt 2a Statutu Stowarzyszenia.

Zarząd KS- Marksman

Komentarze są wyłączone.