SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2020

Przypominamy, że zgodnie z §1 Uchwały nr 4 Walnego Zebrania Członków Klubu Strzeleckiego Marksman z dnia 8.06.2019 roku, wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 300 złotych, zaś 150 złotych dla drugiego i następnego członka rodziny.

Komentarze są wyłączone.