W 2014 roku powstał pomysł utworzenia grupy zrzeszającej aktywnych, zaangażowanych ludzi z wizją, zainteresowanych strzelectwem sportowym. Urzeczywistnieniem tej idei stał się Klub Strzelecki MARKSMAN.

Jesteśmy stowarzyszeniem, które tworzą prawdziwi pasjonaci strzelectwa i wszystkiego, co ma z nim związek. Celem, który przyświeca naszej działalności jest stworzenie warunków do bezpiecznego uprawiania strzelectwa sportowego dla siebie oraz wszystkich osób, które zechcą w przyszłości z nami współdziałać. Chcemy również, aby strzelectwo sportowe i problem posiadania broni, nabrały w świadomości społecznej charakteru realnej potrzeby i świetnego pomysłu na aktywność sportową. Walcząc ze stereotypami oferujemy wszelką pomoc i doradztwo w sprawach związanych z ubieganiem się i posiadaniem pozwoleń na broń oraz jej kolekcjonowaniem. Poza popularyzowaniem swoich zainteresowań, za swoją misję przyjęliśmy pracę z młodzieżą. Rozumiemy potrzeby młodych ludzi i wychodzimy im naprzeciw. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia działalności edukacyjnej, służącej poszerzaniu wiedzy na temat broni, obronności, militariów oraz budowaniu etosu młodego Polaka patrioty. Jeżeli widzisz dla siebie miejsce w naszym stowarzyszeniu prosimy o kontakt. Czekamy z niecierpliwością.

logo bezbarwne

Komentarze są wyłączone.